725 006 420 dietetyk@klinikazdrowejdiety.pl

Regulamin

KLINIKA ZDROWEJ DIETY poradnia dietetyczna online www.klinikazdrowejdiety.pl

 

Regulamin świadczenia usług.

I.Informacje ogólne

1.Przedmiotem działalności strony www.klinikazdrowejdiety.pl jest oferowanie płatnych usług specjalistycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego.

Regulami określa zasady funkcjonowania poradni dietetyczne online Klinika zdrowej diety wraz z zasadami korzystania z usług dietetycznych przez użytkowników w/w serwisu.

2. Właścicielem serwisu i usługodawcą jest Emilia Parol Klinika zdrowej diety, NIP: 8222271703 . Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa co do zawartości serwisu www.klinikazdrowejdiety.pl

3. Usługobiorcą może być osoba pełnolenia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu regulaminu i po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uzyskuje możliwosć zamówienia usług oferowanych przez poradnię Klinika zdrowej diety.

4. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych oferowanyc przez poradnię dietetyczną online www.kliniazdrowejdiety.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

II.Ochrona prywatności

Dane, które są zbierane za pośrednictwem strony internetowej w formularzu wstępnym oraz w szczegółowym formularzu przesłanym drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 27 i 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz.926 z późniejszymi zmianaimi), wykorzystywane będą tylko na potrzeby wykonania zamówionej usługi (tzn. ułożenia planu żywieniowego i spełnienia porady) oraz do kontaktu z usługobiorcą, który je udostępnił. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

III.Rodzaj i zakres usług.

1. W ofercie poradni dietetycznej online Klinika zdrowej diety znajdują się usługo dla osób fizycznych. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zakładce zamów oraz na dole strony głównej. Szczegółowa oferta oraz cennik znajdują się w zakładkach strony : OFERTA i CENNIK

2. Porady i usługi świadczone osobom fizycznym wysyłane są na adres mailowy wpisany przez klienta w formularzy zgłoszeniowym. 3. Usługodawca zastrzea sobie prawo do odmowy wykoniania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.

4. Usługobiorca (klient) może dokonać zmian w swoim zamówieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail, aż do momentu realizacji usługi. Klient powinien w takiej sytuacji wziąć pod uwagę ewentualną zmianę ceny (wg.cennika) oraz terminu realizacji zamówienia.

IV.Obowiązki usługobiorcy

1. Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami wysłany na jego adres e-mail (formularz jest to wywiad żywieniowo-lekarski). W ten sposób dostarcza dane niezbędne do ułożenia planu żywieniowego.

2.Po przesłaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz otrzymaniu danych do przelewu bankowego, usługobiorca zobowiązany jest uiścić ustaloną kwotę w terminie do 5 dni, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.

V.Obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązany jest do realizacji zamówionej usługi w terminie 3-5 dni od daty zaksięgowania przelewu.

2. Usługodawna zobowiązany jest do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego na podstawie otrzymanych od klienta informacji zawartych w szczegółowym formularzu żywieniowym. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety tzn. niezgodnego z instrukcją przekazaną przez usługodawcę.

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Usługobiorcą w ramach bezpłatnych konsultacji w trakcie stosowania planu żywieniowego, za pomocą poczty e-mail ( w dni robocze w godzinach 9.00-17.00) oraz umożliwia w razie konieczności wymianę produktów w danych posiłkach i modyfikację diety.

VI.Płatności

1. Cennik usług dietetycznych dostępny jest na stronie www.klinikazdrowejdiety.pl w zakładce CENNIK

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie Usługodawcy.

4. Dane do przelewu za wybraną usługę podawane są każdorazowo drogą mailową po zgłoszeniu usługobiorcy za pośrednictwem strony w formularzu wstępnym oraz po otrzymaniu wypełnionego formularza żywieniowego.